Zakres Losowań

Z menu Ustawienia wybrać opcję Zakres Losowań.

menu zakres losowań

Większość analiz dokonywanych przez program korzysta z tego ustawienia.

konfiguracja ilości losowań branych pod uwagę w trakcie analizy