Wyszukiwarka sekwencji

Z menu Analizy wybieramy opcję Wyszukiwarka sekwencji

Menu - wyszukiwarka sekwencji

 

Funkcja umożliwia wyszukanie własnego zestawu liczb w bazie wyników losowań lotto.

wyszukiwarka sekwencji

Wyszukiwarka sekwencji umożliwia wprowadzenie własnego zestawu liczb rozdzielonych przecinkami lub spacjami, określenie zakresu dat przeszukiwanej bazy danych oraz określenie minimalnej ilości trafień, które mają być wyświetlone w raporcie. W przypadku gdy ilość wprowadzonych liczb przekroczy ilość losowanych, wówczas wynikiem wyszukiwania jest symulacja systemu pełnego (wszystkie możliwe kombinacje) wprowadzonych liczb. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się selektor umożliwiający wyświetlenie wyników losowań dla określonej ilości trafień.

Selektor sekwencji lotto