Wykres dla wszystkich liczb

Z menu Analizy wybieramy opcję Wykres dla wszystkich liczb

wykres dla wszystkich liczb

Funkcja przedstawia graficzną prezentację ilości wystąpień dla każdej liczby wybranej loterii w zadeklarowanym okresie czasu. Możliwe jest ustalenie zakresu analizy jako przedział dat lub ilość ostatnich losowań. Na osi x umieszczone są kolejne liczby. Oś y przedstawia ilość wystąpień.

Częstotliwość wystapień poszczególnych liczb