Wysokie - Niskie

Z menu Analizy wybieramy opcję Wysokie Niskie

Analiza wyników losowań wysokie - niskie

Funkcja dokonuje podziału wylosowanych liczb na grupy liczb wysokich i niskich co w przypadku gry LOTTO (dawniej Duży Lotek) wygląda następująco: Liczby z przedziału od 1 to 25 zaliczane są do grupy "niskie" natomiast liczby z przedziału 26-49 do grupy "wysokie". Wyświetlana jest statystyka ilości wystąpień oraz procentowy udział danego układu we wszystkich analizowanych losowaniach. Wykres prezentuje odstępy pomiędzy kolejnymi wystąpieniami układu. Dostępny jest również wykres kołowy odzwierciedlający ogromne różnice w ilości wystąpień poszczególnych układów liczb.

Wyniki lotto podział na wysokie niskie

Tabela z lewej przedstawia wyniki losowań pogrupowane według podzaiału liczb na wysokie i niskie. Generator systemów lotto programu LOTTOmania korzysta z tych analiz generując systemy tylko w oparciu o najczęściej występujące układy.