Wydruk wyników losowań

Jeżeli chcemy wydrukować wyniki losowań za dowolny okres wybieramy z menu Wyniki losowań opcję Wydruk wyników losowań.

Wyniki losowania wydruk

Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybranie zakresu dat dla wydruku.

Wydruk losowań zakres dat

Jeżeli chcemy aby kolejność dat wyników losowań na wydruku układała się od najnowszych do najstarszych, zaznaczamy opcję malejąco.