Modyfikacja wyników losowań

W przypadku gdy chcemy usunąć z naszej bazy danych wyniki losowań za dowolny okres. Wybieramy z menu Wyniki losowań opcję Modyfikuj & Usuń.

Modyfikacja i kasowanie wyników - menu

Jeżeli chcemy aby nasza baza danych wyników losowań zawierała wyniki od 2000 roku możemy usunąć wcześniejsze wyniki wpisując zakres dat do usunięcia a następnie kliknąć na przycisk Usuń. Ten przykład dokładnie ilustruje obrazek poniżej.

Usuń wyniki losowań

Funkcja Modyfikacja wyników losowań umożliwia nam również edycję wpisów w bazie danych. Jeżeli do naszej bazy wkradł się błąd to możemy umieścić kursor na wybranym losowaniu i dokonać edycji zarówno daty losowania czy poszczególnych liczb,