Kalibracja wydruku na blankietach lotto

Aby drukowanie zakładów na blankietach lotto było możliwe, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji wydruku. Z menu Ustawienia wybrać opcję Kalibracja wydruku na blankietach.

Blankiety lotto są wstępnie skonfigurowane w programie, jednakże w zależności od typu posiadanej drukarki konieczne może się okazać dostosowanie dwóch parametrów:
Margines do krawędzi pierwszego elementu od góry
margines do krawędzi pierwszego elementu z lewej

Wydruk na blankietach lotto konfiguracja marginesów

Po ewentualnym wprowadzeniu zmian klikamy na przycisk Dalej

Wydruk zakładów lotto Kalibracja

W tym oknie nie należy dokonywać żadnych zmian, chyba że totalizator zmieni ponownie swoje blankiety.

Wydruk na kuponach lotto kalibracja drukarki

Parametry wyświetlane na rysunku powyżej decydują o rozkładzie i wymiarze poszczególnych elementów na blankiecie lotto. Jak wcześniej wspominaliśmy, parametry te są prawidłowe dla aktualnych blankietów lotto i nie jest wskazane dokonywanie żadnych zmian w tych ustawieniach.

Po kliknięciu na przycisk Test powinniśmy uzyskać wydruk podobny to tego z rysunku poniżej

Test wydruku na blankietach lotto

Pierwszych prób powinniśmy dokonać na czystych kartkach A4 aby nie spowodować zabrudzenia drukarki w wyniku nieprawidłowego ustawienia marginesów. Po wydrukowaniu można przyłożyć blankiet lotto do wydruku i zmierzyć ewentualną różnicę od góry czy od lewej do krawędzi pierwszego elementu. Blankiety lotto posiadają czarne markery na lewej krawędzi, które bardzo ułatwiają przeprowadzenie kalibracji. Jeżeli nasz wydruk pokrywa się z elementami blankietu lotto tak jak na rysunku poniżej, to możemy stwierdzić, że wydruki na blankietach lotto będą przebiegały prawidłowo.

Blankiet lotto wydruk

Kalibrację należy przeprowadzić dla każdej gry oddzielnie, gdyż blankiety zakładów Lotto i Mini lotto nie są identyczne.