Typowanie liczb i generator systemów

Z menu Zakłady wybieramy opcję Typowanie Liczb i Generator Systemów

Generrator systemów lotto

Wyświetlony zostanie ekran symulatora skuteczności typowania jak na obrazku poniżej

Symulator lotto

Obserwując historyczne wyniki losowań możemy zauważyć, że często jedna lub więcej liczb wylosowanych w poprzednim losowaniu ponownie losowana jest w kolejnym. Niejednokrotnie jest to liczba "sąsiednia". Ten generator typuje liczby bazując na wynikach dwóch ostatnich losowań. Zastosowanych jest 8 różnych algorytmów doboru liczb czego efektem jest wytypowanie 8 zestawów liczb na następne losowanie. Z uwagi na fakt, że sposób doboru liczb jest zawsze identyczny możliwe jest przeprowadzenie symulacji skuteczności każdego z dostępnych 8 sposobów typowania.

Tabela w lewym dolnym rogu przedstawia 8 wybranych zestawów liczb. Program dokonuje symulacji skuteczności wszystkich sposobów wyboru liczb i wskazuje najlepszy, czyli ten, który uzyskał największą ilość trafień. Wykres kołowy prezentuje procentowy rozkład trafnie wytypowanych liczb danego zestawu. Wykres słupkowy prezentuje symulację ilości trafień dla poszczególnych losowań. Po wciśnięciu przycisku Dalej liczby z wybranego zestawu posłużą do utworzenia systemu.