Kreator zakładów

Zadaniem Kreatora Zakładów jest pomoc użytkownikowi w wyselekcjonowaniu liczb na następne losowanie. Kreator korzysta ze wszystkich analiz dokonywanych przez program LOTTOmania prezentując przetworzone dane jako podsumowanie całości. Jednocześnie daje użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem podejmowania decyzji o tym jakie liczby powinny być wykorzystane do utworzenia systemu.

Z menu Zakłady wybieramy opcję Kreator Zakładów

Menu kreator zakładów

Kreator automatycznie zaznacza najpopularniejsze (najczęściej losowane) układy liczb: aktywne - pasywne oraz parzyste - nieparzyste wyznaczając szablon finalnej postaci wygenerowanych zakładów. Przykładowo: Gdy z tabelki sekwencji liczb parzyste - nieparzyste zaznaczymy tylko jedną opcję "3 / 3", wówczas wygenerowane zakłady będą składały się tylko i wyłącznie z sekwencji 3 liczb parzystych i 3 nieparzystych.

Kreaktor zakładów lotto

Element oznaczony etykietą Unikalna sekwencja określa pojedyncze wystąpienie identycznych liczb w wygenerowanym systemie. Przykładowo: Gdy do utworzenia naszego systemu wybierzemy grupę liczb 6,11,18,23,24,28,32,35,44..., ustawimy wartość selektora 3 / 6 to w przypadku, gdy jeden zakład będzie zawierał liczby 6,11,18, wówczas te liczby nie zostaną ponownie razem wykorzystane w żadnym z kolejnych zakładów.

Krok 2 - Strategia wyboru liczb

Typowanie liczb lotto krok 2

Jako rezultat przeprowadzonych analiz program sugeruje konkretne liczby z grupy liczb aktywnych, pasywnych, przeciętnych. Dla każdej grupy możliwe są do wyboru trzy rózne strategie doboru liczb. Jednym z nich jest tzw. układ zrównoważony, który zawiera kilka liczb najczęściej losowanych, kilka najrzadziej losowanych oraz te o średnim współczynniku wystąpienia.

Krok 3 - Filty: wysokie - niskie, liczby kolejne oraz przedział sum liczb

Typowanie liczb lotto - krok 3

Kolejnym krokiem jest ewentualna modyfikacja reguł jakimi kretor będzie się kierował w trakcie generowania sekwencji. Wygenerowana sekwencja musi spełniać wszystkie zadeklarowane w kreatorze warunki.

Krok 4 - Generowanie systemu lotto

Typowanie liczb - Krok 4

Ostatnim etapem jest generowanie systemu lotto na podstawie zadeklarowanych reguł. Utworzony system możemy zapisać do bazy naszych zakładów w celu ich późniejszego wydruku na blankietach totalizatora sportowego. Możemy określić datę zakładu w celu sprawdzenia wygranej na podstawie wyników losowania z tego dnia. Możliwe jest również zapisanie naszego systemu do pliku .txt