Generator systemów

Generator systemów programu LOTTOmania umożliwia utworzenie systemu lotto z grupy własnych liczb lub sugerowanych przez program funkcją Kreator zakładów oraz Typowanie liczb lotto

Systemy lotto

Liczby do naszego systemu możemy wybrać klikając myszka na przyciski reprezentujące kolejne liczby lub wpisać w pole tekstowe rozdzielając przecinkami.

Wbudowana funkcja typowania liczb umożliwia automatyczne wybranie najczęściej losowanych liczb. Jeżeli chcemy, aby program samodzielnie wytypował dla nas najczęściej losowane liczby, określamy ilość liczb z których chcemy utworzyć system (pole oznaczone nr. 1) a następnie klikamy na przycisk oznaczony na rysunku numerem 2.

Po kliknięciu na przycisk "Dalej" możemy określić warunki, które muszą spełniać nasze zakłady.

Systemy lotto filtry

Do dyspozycji mamy wiele filtrów, które będą eliminowały sekwencje liczb nie spełniające zadeklarowanych warunków. Możemy dostosować ustawienia filtrów do własnych potrzeb i kliknąć na przycisk "Dalej"

Kolejna strona przedstawia filtr rozkładu liczb w dekadach.

Lotto systemy rozkład liczb w dekadach

Do dyspozycji mamy pola w których możemy określić minimalną i maksymalną ilość liczb w danej dekadzie. Jeżeli przykładowo określimy wartość 2 w obu polach z przedziału 20-29 wówczas każda sekwencja będzie musiała zawierać 2 liczby z tego zakresu. W przypadku gdy w polu "Min" pozostawimy wartość 0 a w polu "Max" wprowadzimy 3 wówczas maksymalna ilość liczb z tego zakresu będzie wynosić 3. Dopuszczalne będą również możliwości: 2 , 1 oraz braku jakiejkolwiek liczby z tego zakresu.

Po kliknięciu na przycisk "Dalej" program rozpocznie generowanie systemu i wyświetli sekwencje, które spełniły wszystkie zadeklarowane warunki.

Systemy lotto zakłady

Wygenerowany system możemy zapisać do bazy zakładów w celu późniejszego wydrukowania na blankietach lotto. Dodatkowo możemy zapisać liczby z naszego systemu jako plik tekstowy. Ustawienia naszych filtrów, których wartości zmodyfikowaliśmy w trakcie poszczególnych kroków kreatora, możemy zapisać w celu późniejszego ponownego wykorzystania.