Sumy liczb

Z menu Analizy wybieramy opcję Sumy Liczb

Sumy liczb totolotek

Funkcja dokonuje analizy sum wylosowanych liczb grupując je w określone przedziały. Wyświetla statystykę występowania poszczególnych układów oraz wykres obrazujący odstępy pomiędzy kolejnymi wystąpieniami. Dostępny jest również wykres kołowy odzwierciedlający ogromne różnice w ilości wystąpień poszczególnych przedziałów liczb.

Sumy liczb lotto

Tabela z lewej przedstawia losowania pogrupowane według przedziałów sum wszystkich liczb danego losowania. Generator systemów lotto programu LOTTOmania korzysta z tych analiz generując systemy tylko w oparciu o najczęściej występujące układy.