Przelicz powtórzenia

Program umożliwia wykonanie analizy powtórzeń sekwencji par, trójek, czwórek, piątek czy szóstek. Pierwszym krokiem jest wybór z menu Wyniki losowań opcji Przelicz powtórzenia

Powtórzenia par lotto

Wybieramy rodzaj sekwencji, dla której chcemy wykonać analizę

Pary liczb lotto

Analiza par zostanie wykonana po wybraniu wartości 2, tak jak wskazuje strzałka na rysunku powyżej. Jeżeli chcemy wykonać analizę dla trójek, wybieramy z selektora wartość 3. itd.. Następnie klikamy na przycisk Przelicz. Program po chwili poinformuje nas o wykonaniu analizy. Aby zobaczyć wynik przeprowadzonej analizy, wybieramy z menu Analizy opcję Analiza grup liczb

Analiza lotto pary trójki itd

Wyświetlony zostanie ekran jak na rysunku poniżej

Wynik analizy par lotto

Informacje dotyczące interpretacji analizy dostępne są na stronie Analiza grup liczb