Parzyste - Nieparzyste

Z menu Analizy wybrać opcję Parzyste - Nieparzyste

Lotto liczby parzyste i nieparzyste

Funkcja dokonuje podziału wylosowanych liczb na grupy liczb parzystych i nieparzystych. Wyświetla statystykę występowania poszczególnych układów oraz wykres obrazujący odstępy pomiędzy kolejnymi wystąpieniami. Dostępny jest również wykres kołowy.

Lotto liczby nieparzyste

Tabela z lewej przedstawia wszystkie możliwe kombinacje liczb parzystych i nieparzystych wyświetlając w kolejności od najczęściej losowanych układów liczb. Generator systemów lotto dostępny w programie LOTTOmania korzysta z tych analiz generując systemy w oparciu o najczęściej losowane układy liczb parzystych i nieparzystych.