Konfiguracja

Z menu Ustawienia wybrać opcję Konfiguracja.

Konfiguracja programu lotto

Opcja "Wyświetlaj opisy kontekstowe" umożliwia wyświetlanie krótkiej informacji tekstowej w momencie, gdy myszka znajdzie się nad dowolnym obiektem aktywnego okna.
Opcja Podgląd wydruku na kuponach określa, czy przed wydrukiem ma być wyświetlone okno podglądu wydruku. Jeżeli ten element nie będzie zaznaczony, wówczas po kliknięciu na przycisk drukuj podgląd nie będzie wyświetlany.
Zaznaczona opcja Automatycznie sprawdzaj, czy dostępne są aktualizacje będzie wymuszała sprawdzenie dostępności nowej wersji programu w momencie uruchomienia.

konfiguracja programu LOTTOmania