Import własnych systemów

Pomimo że program LOTTOmania oferuje możliwość wygenerowania praktycznie dowolnego systemu, czasami zachodzi potrzeba wypróbowania innego rozwiązania lub korzystania z własnego sprawdzonego systemu. W internecie dostępnych jest wiele gotowych systemów lotto. Teraz masz okazję wypróbować je wszystkie. Korzystając z tej funkcji masz gwarancję prawidłowego rozpisania kuponów według określonego przez autora szablonu. Za pomocą kopiuj i wklej lub importu z pliku tekstowego w prosty sposób możesz dodać nowy system lotto do programu.

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy szablonem systemu a gotowym systemem z podstawionymi liczbami. Szablon systemu jest strukturą określającą zachowanie się liczb podstawianych do systemu. Przykładowy szablon systemu może wyglądać następująco:

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,7,8

System na 8 liczb rozpisany w 2 zakładach.

Oczywiście liczby 1,2,3,4 itd nie są to liczby, które będziemy skreślać na kuponach. Są to tzw. wskaźniki pod które będziemy podstawiali nasze liczby.

Wybieramy 8 liczb, które chcemy użyć w systemie. Przykładowo: 6, 19, 21, 24, 25, 32, 41, 42.

Wszędzie tam, gdzie w naszym szablonie występuje liczba 1 podstawiamy w to miejsce naszą pierwszą liczbę czyli 6.
W miejsce liczby 2 podstawiamy drugą liczbę czyli 19 itd.

Nasz przykładowy system będzie wyglądał następująco:
6, 19, 21, 24, 25, 32
6, 19, 21, 24, 41, 42

Do programu należy importować szablon systemu !
W procesie podstawiania liczb do własnego systemu wyręczy Cię program LOTTOmania.