Analiza grup liczb

Z menu Analizy wybieramy opcję Analiza grup liczb.

Funkcja prezentuje grupy liczb takie jak pary, trójki, czwórki, piątki, szóstki wyświetlając łączną ilość wystąpień oraz aktualny okres oczekiwania dla każdej z sekwencji. Aby zapoznać sie z wynikami analizy konieczne jest wcześniejsze uruchomienie funkcji Przelicz powtórzenia.

najlepsze pary liczb lotto

Kolumna oznaczona literą O przedstawia ilość losowań które upłynęły od czasu ostatniego wystąpienia zaznaczonej sekwencji liczb (w naszym przekładzie pary 17,21). Tabela w lewym dolnym rogu prezentuje losowania w których zaznaczona sekwencja liczb była wylosowana. Zmiana grupy liczb (o ile wykonano wcześniej przeliczenie) możliwa jest za pomocą elementu Wybierz grupę liczb