Aktywne - Pasywne

Z menu Analizy wybieramy opcję Aktywne - Pasywne

Lotto - liczby aktywne i pasywne

Funkcja dokonuje podziału wylosowanych liczb na grupy liczb aktywnych pasywnych i przeciętnych. Wyświetla statystykę występowania poszczególnych układów liczb oraz wykres obrazujący odstępy pomiędzy kolejnymi wystąpieniami.

Lotto - liczby pasywne

Tabela z lewej przedstawia wszystkie możliwe kombinacje liczb aktywnych, pasywnych oraz przeciętnych wyświetlając w kolejności od najczęściej występujących.